E. Bedrijfsvoering

Professionaliseren van informatiebeveiliging conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Professionaliseren van informatiebeveiliging conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Waarom dit resultaat?

Het beoogd resultaat is een geprofessionaliseerde informatiebeveiliging conform de minimale vereisten vanuit de nieuwe richtlijn voor informatieveiligheid, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Dit geldt zowel voor de technische als organisatorische en menselijke aspecten (bewustwording) rondom informatieveiligheid.

Welke risico's zijn er?

Risico’s die het gewenste resultaat mogelijk in de weg staan zijn capaciteit en budget. Het implementeren van de BIO wordt projectmatig opgepakt.

ga terug