E. Bedrijfsvoering

We halen de wettelijke termijnen van de Algemene wet bestuursrecht in onze dienstverlening

We halen de wettelijke termijnen van de Algemene wet bestuursrecht in onze dienstverlening

Waarom dit resultaat?

Wettelijke termijnen zijn de uiterste termijnen waarbinnen besloten moet worden op aanvragen, klachten en bezwaarschriften. Zo voorkomen we dat we dwangsommen verbeuren wegens te laat beslissen.

Welke risico's zijn er?

We kunnen niet of nauwelijks sturen op de aantallen bezwaren, klachten, aansprakelijkheidsstellingen, Wob-verzoeken, etc.  die binnen komen.

ga terug