E. Bedrijfsvoering

Wij zorgen dat onze medewerkers met de juiste middelen worden toegerust om ze bij te laten dragen aan de doelstellingen van de organisatie

Wij zorgen dat onze medewerkers met de juiste middelen worden toegerust om ze bij te laten dragen aan de doelstellingen van de organisatie

Waarom dit resultaat?

Binnen het team Publiekszaken is de werkdruk dermate hoog opgelopen dat het vanuit goed werkgeverschap onverantwoord is om de formatie niet uit te breiden: specialist Burgerzaken. Door de toeloop van arbeidsmigranten, statushouders en complexe burgerzaken cases is het aantal producten en diensten niet alleen toegenomen, maar ook complexer geworden.

De gemeente werkt op afspraak en wil haar servicenormen handhaven. Dat niveau wordt nu niet gehaald.

Welke risico's zijn er?

ga terug