E. Bedrijfsvoering

We werken optimaal samen met andere gemeenten

We werken optimaal samen met andere gemeenten

Waarom dit resultaat?

Een groot aantal van de gemeentelijke doelstellingen wordt niet alleen door de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook met andere gemeenten in samenwerkingsverbanden gerealiseerd.

Welke risico's zijn er?

Een belangrijk risico is dat is er rekening gehouden dient te worden met de wensen van de andere partijen, waardoor de belangen van de gemeente Tiel op de achtergrond kunnen raken. Dit kan gevolgen hebben voor het bereiken van doelen en de middelen die worden ingezet. Dit maakt de afspraken over hoe de samenwerking vormgegeven wordt (governance) een belangrijk aandachtspunt. Het hebben van een gezamelijke doelstelling betekent niet automatisch dat het efficiënter en dus goedkoper is.

ga terug