E. Bedrijfsvoering

De werkprocessen zijn geoptimaliseerd en beschreven

De werkprocessen zijn geoptimaliseerd en beschreven

Waarom dit resultaat?

Voor de uniformiteit en om verspilling zo veel mogelijk te voorkomen, moeten de werkprocessen op orde of geoptimaliseerd worden. Dit geldt voor de hele organisatie.
Voor 2020 staat het volgende op het programma:
- proces jaarrekening verder optimaliseren met de een nieuwe uitdaging die we in 2019 hebben geformuleeerd
- verder verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces
- het verbeteren van het proces Klant Contact Centrum (KCC)
- verbeteren van processen die uit het verbetertraject  rondom  de jaarrekening in 2019 zijn voortgekomen.
Voor de borging moeten de processen ook vastgelegd worden.  In 2019 wordt onderzoek gedaan naar het systeem dat we daarvoor nodig hebben. In 2020 wordt dit systeem geimplementeerd en verder gevuld.

Welke risico's zijn er?

Beperkte uren om aan procesverbetering te besteden. Dit zowel van de leanbegeleiders als de betrokken personen die met de betreffende werkprocessen werken.
Voor de borging zijn middelen nodig om het systeem aan te schaffen en het beheren van het systeem.
Het is op dit moment onduidelijk om hoeveel middelen het gaat. Indien nodig volgt een separaat voorstel.

ga terug