E. Bedrijfsvoering

We kopen doeltreffend, rechtmatig, doelmatig en met oog voor de samenleving in

We kopen doeltreffend, rechtmatig, doelmatig en met oog voor de samenleving in

Waarom dit resultaat?

1. Het naleven van wet- en regelgeving en het naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is een verplichting.

2. Het volgen van een correct inkoopproces is belangrijk voor de rechtmatigheid van de jaarrekening.

3. De gemeente is aan haar inwoners, maar ook aan zichzelf, verplicht de besteding van gemeenschapsgelden zo transparant, objectief, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren.

Professioneel inkopen betekent dat de resultaten van de inkoopprocessen worden getoetst aan meetbare doelen. Onderdeel hiervan is het invoeren van contractmanagement.

Welke risico's zijn er?

- Het niet beschikken over de juiste (digitale) tools.
- Capaciteit medewerkers.
- Kennisniveau medewerkers.

ga terug