E. Bedrijfsvoering

We zorgen voor een gezonde en beheerste financiële huishouding

We zorgen voor een gezonde en beheerste financiële huishouding

Waarom dit resultaat?

De gemeente Tiel heeft een beperkte hoeveelheid middelen waarvan de Raad aangeeft waaraan deze besteed mogen worden. Het is belangrijk dat er zorgvuldig met de beschikbaar middelen wordt omgegaan en ze rechtmatig worden ingezet.

Welke risico's zijn er?

We hebben als gemeente niet alles in de hand. Er zijn externe factoren waar we weinig tot geen invloed op uit kunnen oefenen, waaronder:
1. De afgelopen jaren hebben we te kampen gehad met structurele tekorten op Jeugdzorg. Doordat er sprake is van een open eindregeling, is het niet mogelijk om de uitgaven financiëel af te kaderen. Een maatregel is om te richten op de achterliggende oorzaak van de stijgende kosten voor de Jeugdzorg, deze maatregel is echter op langer termijn gericht.
2. De trap-op-trap-af systematiek heeft een sterke invloed op onze begroting. Bij een afname van uitgaven door de Rijksoverheid, neemt onze begroting ook af terwijl het niveau van de gewenste dienstverlening niet verandert.

ga terug