Inwoners en Bestuur

Inrichting van het besluitvormingsproces gericht op het faciliteren van versterking van verantwoordelijkheid en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties.

Inrichting van het besluitvormingsproces gericht op het faciliteren van versterking van verantwoordelijkheid en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties.

Waarom dit resultaat?

Besluitvormingsprocessen afstemmen op de veranderende rol van de overheid in de netwerksamenleving.

Welke risico's zijn er?

ga terug