Inwoners en Bestuur

Investeren in partnerschap met Provincie en Gelderse Steden

Investeren in partnerschap met Provincie en Gelderse Steden

Waarom dit resultaat?

Ter verdieping van het partnerschap met de Provincie en met andere Gelderse Steden (waaronder in RS4-verband Doetinchem-Harderwijk-Tiel-Zutphen) blijven we inhoudelijke vraagstukken gezamenlijk bespreken. Zo vragen we bij de Provincie om aandacht voor de specifieke positie van een middelgrote centrumstad met grote opgaven en bijbehorend voorzieningenniveau. Ook in het coalitieprogramma van Gedeputeerde State is aandacht voor de opgave van deze specifieke steden van RS4-verband.

Welke risico's zijn er?

ga terug