Inwoners en Bestuur

Samenwerken met andere gemeenten in Rivierenland

Samenwerken met andere gemeenten in Rivierenland

Waarom dit resultaat?

De gemeenteraad heeft in 2016 spelregels opgesteld hoe te sturen op onze samenwerkingsvormen. Met het toepassen van deze spelregels, uit het rapport Sturen of gestuurd worden, zijn we ervaring aan het opdoen.
Vanwege de samenhang binnen de regio op de arbeids- en woningmarkt en in het voorzieningenaanbod, is het zinvol om te weten hoe gemeenten elkaar wederzijds kunnen versterken. Om een goed beeld te krijgen van positie en kansen voor de gemeente Tiel binnen die regionale samenwerking, heeft de gemeenteraad onderzoek laten doen naar ons profiel en de kwaliteiten en kernwaarden van Tiel als gemeente, die leidend moeten zijn in onze positionering.

Welke risico's zijn er?

ga terug