Inwoners en Bestuur

Vergroten van de draagkracht van Tiel

Vergroten van de draagkracht van Tiel

Tiel toekomstbestendig maken door een betere balans aan te brengen in de uitgaven ten opzichte van de inkomsten. We maken de stad aantrekkelijk voor bewoners bedrijven en toeristen en zorgen voor een evenwichtige samenwerking met omliggende gemeenten, provincie en andere partners. Een goede balans is noodzakelijk om Tiel en haar voorzieningen toekomstbestendig te maken.

ga terug