Inwoners en Bestuur

Samenspraak organiseren

Samenspraak organiseren

In het kader van burger- en overheidsparticipatie wil de gemeente als gelijkwaardige partner samenwerken met inwoners en samenleving om maatschappelijke doelen te bereiken

ga terug