Onderwijs

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van onderwijshuisvesting

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van onderwijshuisvesting

Goed onderwijs is een manier van investeren in mensen en in de stad. Over het onderwijs zelf gaan we als gemeente niet, dat is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De gemeente heeft op grond van de wet wel de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. In essentie betekent dit, dat door de gemeente voldoende geld beschikbaar moet worden gesteld om nieuwe schoolgebouwen te kunnen bouwen, oude schoolgebouwen te kunnen vervangen of bestaande scholen te kunnen uitbreiden.

ga terug