Openbare ruimte

Een meerderheid van de betrokken inwoners/gebruikers is tevreden over de inrichting.

Een meerderheid van de betrokken inwoners/gebruikers is tevreden over de inrichting.

Waarom dit resultaat?

Een aantrekkelijke leefomgeving.

Welke risico's zijn er?

Uiteenlopende belangen/wensen, die leiden tot vertraging van planvorming/uitvoering.

ga terug