Openbare ruimte

Toegankelijke openbare ruimte voor alle doelgroepen

Toegankelijke openbare ruimte voor alle doelgroepen

Waarom dit resultaat?

Inclusiviteitsbeginsel: als gemeente willen we een bijdrage leveren om de obstakels in de openbare ruimte voor mensen met een beperking (fysiek, psychisch, verstandelijk) weg te nemen.

Welke risico's zijn er?

geen

ga terug