Openbare ruimte

Het op orde houden van de openbare verlichting

Het op orde houden van de openbare verlichting

Waarom dit resultaat?

We streven naar een veilige openbare ruimte. Het beleid voor het onderhoud van de openbare verlichting  is erop gericht om de verkeersveiligheid en de sociale veilgheid van de weggebruiker te waarborgen.

Welke risico's zijn er?

De ambtelijke capaciteit is beperkt. We komen er op terug in de P&C cyclus wanneer verdere actie nodig is.
Samenwerking met de elektriciteitsnetbeheerder.

ga terug