Openbare ruimte

Het op orde houden van civieltechnische kunstwerken en objecten

Het op orde houden van civieltechnische kunstwerken en objecten

Waarom dit resultaat?

We streven naar een veilige en goed bruikbare openbare ruimte.

Welke risico's zijn er?

De begrotingssystematiek die we hebben gekozen voorziet niet in reservering voor vervangingen.

ga terug