Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Coördinatie Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR)

Coördinatie Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR)

Waarom dit resultaat?

De regionale samenwerking tussen bestuurlijke en ambtelijke organisatie binnen de Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR) voor de onderwerpen klimaatadaptatie, waterketen en watersysteem (zie voor de laatste twee, programma 6), wordt gestimuleerd en bevorderd door een uit Tiel aangestelde coördinator. Dit past bij de rol van Tiel binnen de regio.

Welke risico's zijn er?

ga terug