Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Ontwikkelen regionale adaptatie strategie (RAS)

Ontwikkelen regionale adaptatie strategie (RAS)

Waarom dit resultaat?

De regionale adaptatie strategie (RAS) zet in op 3 sporen, regionaal, lokaal en een kennisspoor. Elk spoor heeft z’n eigen programma.
-Regionaal
Voor de RAS wordt een vervolg gegeven met een regionale stresstest. Dit is een programma tot eind 2020. Opdrachtgever voor dit proces is het Waterschap.
- Lokaal
Het lokale spoor richt zich op de uitkomst van de regionale stresstest en op basis daarvan vervolgacties te plannen. .
- Kennisspoor
Regelmatig worden er kennisbijeenkomsten gepland door externe partijen voor verschillende doelgroepen ambtelijk en bestuurlijk.

Welke risico's zijn er?

Verschillend tempo in de samenwerking;
Kosten van uitvoeringsmaatregelen

ga terug