Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Verduurzaamde / energiezuinigere monumenten

Verduurzaamde / energiezuinigere monumenten

Waarom dit resultaat?

Het veranderende klimaat en stijgende energielasten.
Monumenten zijn gebouwd met duurzaamheid in het achterhoofd, ze gaan immers vele eeuwen mee, maar op de huidige uitdagingen zijn ze vaak nog niet op berekend.  We willen dat onze monumenten ook in de toekomst aantrekkelijk blijven om in te wonen en te werken. We nemen dus maatregelen om deze monumenten te laten meebewegen met de huidige uitdagingen.

Welke risico's zijn er?

De kosten voor het energieneutraal maken van woningen heeft impact op bewoners en eigenaren. Voor monumentale panden geldt daarnaast dat de maatregelen ook met respect voor de bijzondere waarde van het pand moeten worden uitgevoerd, wat een extra uitdaging kan zijn. De gemeente wil monumenteneigenaren hierin ondersteunen.

ga terug