Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Ontwikkelen en uitwerken van project gastvrije Waaldijk

Ontwikkelen en uitwerken van project gastvrije Waaldijk

Waarom dit resultaat?

Samen met het Waterschap, Provincie Gelderland en de gemeente aan de noordzijde van de Waal wordt  het project gastvrije Waaldijk ontwikkeld. In dit project wordt bekeken op welke wijze bij de dijkversterking het wegvak geschikt kan worden gemaakt voor de fiets en recreatie en toerisme.

Welke risico's zijn er?

ga terug