Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Samenwerking met RBT en Uiterwaarden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid

Samenwerking met RBT en Uiterwaarden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid

Waarom dit resultaat?

Om vorm te gevean aan de regionale beleidsdoelstelling van 5% groei in de recreatieve sector zijn op regionale schaal twee uitvoeringsorganisaties actief: Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) en Uiterwaarde.
Het RBT verzorgt de marketing, communicatie en ontwikkelt routes en concepten. Uiterwaarde beheert recreatieplassen,  wandel- en fietsroutes en de voet-en fietsveren.
Voor het RBT zijn  prestatieafspraken vastgesteld die door alle gemeente zijn geaccodeerd.

Welke risico's zijn er?

ga terug