Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Faciliteren van de ontwikkeling van een dagrecreatieve voorziening

Faciliteren van de ontwikkeling van een dagrecreatieve voorziening

Waarom dit resultaat?

Om  recreatie en toerisme te versterken is op regionale schaal onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat in de Regio te weinig dagrecreatieve voorzieningen aanwezig zijn. Om dit verder in tevullen is een gebiedseigen concept ontwikkeld.
Een initiatiefnemer in Wadenoijen wil dit concept realiseren.

Welke risico's zijn er?

Voldoende draagvlak

ga terug