Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Reclamebelasting als instrument ter financiering Ondernemersfonds

Reclamebelasting als instrument ter financiering Ondernemersfonds

Waarom dit resultaat?

Met de heffing van reclamebelasting wordt het Ondernemersfonds gefinancierd. Het Ondernemersfonds wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Tiel. Deze Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente die gelijk is aan de opbrengsten die de gemeente ontvangt vanuit de reclamebelasting. De heffings- en inningskosten worden hierop in mindering gebracht.
De stichting Ondernemersfonds Tiel zet de subsidie in als bijdrage aan de OCT voor parkmanagement op de bedrijventerreinen en aan binnenstadsvereniging Hart van Tiel voor centrummanagement in het centrumgebied. Op deze wijze betalen de ondernemers zelf voor de organisatie en activiteiten van parkmanagement en centrummanagement. Het betreft activiteiten die aanvullend zijn op de gemeentelijke taken.

Welke risico's zijn er?

ga terug