Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Goed ondernemersklimaat (ondernemerschap en ketensamenwerking)

Goed ondernemersklimaat (ondernemerschap en ketensamenwerking)

Waarom dit resultaat?

In het kader van de netwerksamenleving en de netwerkoverheid worden overlegpartners steeds belangrijker. De gemeente hecht hier veel waarde aan en investeert daar tijd in. Afstemming en samenwerking op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkelingen vindt o.a. plaats met de provincie Gelderland, de regio Rivierenland, het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt en het georganiseerde bedrijfsleven (bestaande uit: Ondernemers Coöperatie Tiel, VNO-NCW, Hart van Tiel, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel en de Coöperatie Medel). Ook worden samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties initiatieven genomen om een gezonde situatie op de arbeidsmarkt te bevorderen.
Met de Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) werken we samen aan activiteiten in het kader van parkmanagement en met Hart van Tiel aan centrummanagement.

Welke risico's zijn er?

ga terug