Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Goed vestigingsklimaat en toekomstbestendige bedrijventerreinen/werklocaties (lokaal en regionaal)

Goed vestigingsklimaat en toekomstbestendige bedrijventerreinen/werklocaties (lokaal en regionaal)

Waarom dit resultaat?

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is belangrijk om bedrijven de ruimte te bieden voor hun bedrijfsactiviteiten en om zich te ontwikkelen. Dit is ook positief voor het behoud en stimuleren van de werkgelegeheid.
Met het toekomstbestendig houden van de bestaande bedrijventerreinen (kwaliteit en duurzaamheid) en de uitbreiding van het bedrijvenpark Medel wordt hieraan mede invulling gegeven.

Welke risico's zijn er?

Het proces om fysieke bedrijfslocaties te ontwikkelen is complex. Naast commerciële aspecten dienen zich hierin uitdagingen aan die voortkomen uit wet- en regelgeving op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening. Een van deze aspecten betreft het feit dat om natuurgebieden (Natura 2000) te beschermen de stikstofbelasting op deze gebieden niet mag toenemen.

ga terug