Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Aangenaam wonen en leven in de wijken en dorpen versterken

Aangenaam wonen en leven in de wijken en dorpen versterken

Waarom dit resultaat?

Wonen in de Fruitstad betekent: wonen in een mooie en groene omgeving, in een levendige stad, waar gezinnen zich thuis voelen. Fruitstad Tiel is een vitale stad. Het is hier goed wonen voor alle Tielenaren, oude en nieuw, met goede voorzieningen, zorg dichtbij en de mogelijkheid om lang zelfstandig te blijven wonen. We streven naar een goede balans tussen huur- en koopwoningen, waarbij in alle prijssegmenten voldoende woningen beschikbaar zijn voor alle inkomensgroepen. Voor het draagvlak voor onze voorzieningen en de diversiteit van de stad op langere termijn, willen we bovendien meer hogere inkomensgroepen aan de stad binden. Omdat niet elke wijk of dorp hetzelfde is, maar in elke wijk of dorp leefbaarheid van belang is, vraagt onze inzet om maatwerk per gebied.

Regionaal werken we aan een nieuwe regionale Woonagenda, de regionale kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammering en de monitoring daarvan.

Welke risico's zijn er?

We bouwen zelf geen woningen; naast op onderdelen regisseren beperkt onze invloed zich tot faciliteren.

ga terug