Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

200 woningen per jaar bouwen

200 woningen per jaar bouwen

Waarom dit resultaat?

We willen dat onze huidige en toekomstige inwoners passende huisvesting kunnen vinden. Maar om diverse redenen zijn er de afgelopen jaren onvoldoende woningen gebouwd.  
Een groot deel van de woningzoekenden wil graag een betaalbare koopwoning (tussen de € 160.000 en € 260.000). Uit onderzoek van STEC (2018) blijkt, dat deze groep zowel op korte als lange termijn in Tiel goed op de markt voor bestaande woningen terecht kan. Koopwoningen vanaf € 250.000,- zijn schaars. Dit bevordert de doorstroming niet. Daarnaast is de ambitie dat Tiel meer gezinnen in hogere inkomensklasse trekt, ook daarvoor is kwalitatief goed aanbod in het duurdere segment nodig.
Om  Daarom willen we de nieuwbouw een impuls geven en zetten we in op de bouw van circa 200 woningen per jaar.

Welke risico's zijn er?

Inbreiding boven uitbreiding, financiën (investerings-impuls nodig).

ga terug