Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Tiel klimaatadaptief in 2050

Tiel klimaatadaptief in 2050

In 2050 moet Tiel klimaatbestendig en waterrobuust zijn conform Rijksbeleid: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het gaat hiebij om de volgende thema's:
- droogte;
- hitte;
- overstroming;
- neerslag; (zie programma 6)

ga terug