Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Versterken van recreatie & toerisme waardoor de sector groeit met 5%

Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vorm te geven

Gestreefd wordt naar versterking van de draagkracht van de stad, opdat deze ook in de toekomst een prettig en duurzaam woon-, werk- en leefklimaat kan blijven bieden aan haar inwoners, ondernemers en bezoekers.

ga terug