Mobiliteit

programma Tiel Fietsvriendelijk

programma Tiel Fietsvriendelijk

Waarom dit resultaat?

In 2019 heeft de Raad het programma Tiel Fietsvriendelijk vastgesteld. De komende jaren geven we invulling aan het programma.
Het programma is erop gericht om het fietsen te stimuleren door
infrastructurele aanpassingen in het fietsnetwerk en door voorlichting en educatie.

Met West Betuwe en Neder-Betuwe zijn wij in overleg over de realisatie van een snelle fietsverbinding tussen Geldermalsen, Tiel en Kesteren.  

Welke risico's zijn er?

Jaarlijks zal in het kader van P&C cyclus een besluit worden genomen over de uit te voeren maatregelen en activiteiten en de financiële dekking daarvan.

ga terug