Mobiliteit

goede openbaar vervoerverbindingen

goede openbaar vervoerverbindingen

Waarom dit resultaat?

We bieden (basis)mobiliteit voor iedereen.

Bestaande openbaar vervoerverbindingen in de regio en met Arnhem/Nijmegen en Utrecht/Den Bosch staan onder druk als gevolg van Toekomstbeeld OV 2040 en Programma Hoogfrequent Spoor.

Bijzondere aandacht gaat uit naar hen die niet beschikken over eigen vervoer (programma 2). Regio Rivierenland zorgt voor de voorzieningen om deze inwoners geschikte (basis)mobiliteit te bieden (Versis).

Welke risico's zijn er?

1. De Provincie concentreert zich op het openbaar vervoer in stedelijke gebieden en op "dikke" vervoersstromen. "Dunne" lijnen in landelijke gebieden staan onder druk en worden in toenemede mate vervangen door vraagafhankelijke vervoersvormen. De organisatie wordt meer en meer overgelaten aan particuliere initatieven. Daardoor is de continuïteit op de lange termijn niet gegarandeerd.

2. Tegelijkertijd heeft de Provincie besloten om de provinciale bijdragen aan VERSIS af te bouwen:
* per 1-1-2021 wordt de bijdrage aan het ov-vangent gestopt;
* tussen 1-1-2021 en 1-1-2024 wordt de provinciale bijdrage aan het WMO-vervoer afgebouwd.

3. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, maar is afhankelijk van hogere overheden.

ga terug