Mobiliteit

westelijke uitvalsweg

westelijke uitvalsweg

Waarom dit resultaat?

Uit onderzoek (2019) is gebleken dat in 2030 de doorstroming van het verkeer op de bestaande ontsluiting via de N834 een structureel knelpunt wordt.
Door een extra westelijke ontsluiting blijft Tiel van en naar het westen goed bereikbaar.

Welke risico's zijn er?

Medewerking van partners zoals Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Regio Rivierenland en ProRail is nodig.

ga terug