Mobiliteit

Strategisch plan Verkeersveiligheid Tiel 2020-2024

Strategisch plan Verkeersveiligheid Tiel 2020-2024

Waarom dit resultaat?

Verkeersveiligheid is door de raad geprioriteerd in het kader van het meerjarenprogramma Veiligheid.
De structuur van het plan sluit aan bij het Strategisch plan van de Rijksoverheid.

Welke risico's zijn er?

Op dit moment voorzien we geen risico's ten aanzien van de financiering en ambtelijke inzet.
Indien de beschikbare financiële middelen ontoereikend blijken, dan zal hierover besluitvorming plaatsvinden in het kader van de jaarlijkse P&C-cyclus.

ga terug