Mobiliteit

plaatsen laadpalen

plaatsen laadpalen

Waarom dit resultaat?

Duurzame mobiliteit in de vorm van electrisch vervoer draagt bij aan vermindering van het energiegebruik.

Welke risico's zijn er?

Op dit moment voorzien we geen risico's ten aanzien van de financiering en ambtelijke inzet.
Indien de beschikbare financiële middelen ontoereikend blijken, dan zal hierover besluitvorming plaatsvinden in het kader van de jaarlijkse P&C-cyclus.

ga terug