Mobiliteit

duurzame mobiliteit

bereikbaarheid Tiel en de regio

Mobiliteit voor iedereen en een goede bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden om Tiel en Regio Rivierenland aantrekkelijker te maken voor wonen, werken en recreëren ( ondersteunend aan programma 5).

Voor de regionale bereikbaarheidsopgaven is een regionaal uitvoeringsplan vastgesteld in 2019.
Voor de financiële bijdrage aan de grote infrastructurele projecten het Rijk (A2, A15) en voor de coördinatie van de overige regionale bereikbaarheidsopgaven (fiets, openbaar vervoer, slimme en duurzame mobiliteit) is een Mobiliteitsfonds gevormd. Alle regiogemeenten dragen in de periode 2019-2022 € 1,- per inwoner bij aan dit fonds.

ga terug