Vitale en aantrekkelijke stad

Opstellen van een gedragen strategie- en activiteitenplan

Opstellen van een gedragen strategie- en activiteitenplan

Waarom dit resultaat?

Samen met partners uit de stad een gedragen strategie- en activiteitenplan opstellen en uitvoeren. De basis hiervoor is het aangescherpte profiel voor stadspromotie (positionering, doelen, doelgroepen). en de toekomstvisie Tiel.

Welke risico's zijn er?

ga terug