Vitale en aantrekkelijke stad

geactualiseerd sportbeleid

geactualiseerd sportbeleid

Waarom dit resultaat?

Het vigerende sportbeleid kende een periode tot 2015 en behoeft actualisatie. Met een geactualiseerd sportbeleid kan de gemeente de beleidsmatige uitwerking geven aan haar doel om elke inwoner  van de gemeente Tiel een aantrekkelijk, passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod.

Welke risico's zijn er?

Het maatschappelijke draagvlak bij de uitvoerende samenwerkingspartners.

ga terug