Vitale en aantrekkelijke stad

Cultuureducatie met kwaliteit voor ieder kind

Cultuureducatie met kwaliteit voor ieder kind

Waarom dit resultaat?

Cultuureducatie op school draagt bij aan een leerijke omgeving. Het stimuleert de verbeelding en onderzoekende en kritische houding van kinderen. Er is niets elitairs aan de beleving van kunst, je moet er alleen ooit mee in aanraking komen. Het is bovendien fijn om samen met anderen muziek te maken, te dansen of creatief bezig te zijn. Via de leerlijn Reizen in de tijd ontdekken kinderen via opdrachten en bezoeklessen meer  over het lokale en eigen verleden.

Het Cultuurbedrijf biedt een breed activiteitenaanbod  voor het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Verdieping en borging van actieve cultuureducatie vindt plaats via meerjarige projecten en doorlopende leerlijnen.
Product en prestatieafspraken voor binnenschoolse cultuureducatie maken deel uit van het convenant Cultuurbedrijf 2018 t/m 2021

De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
CMK is een matchingsregeling van Rijk en provincies. In Tiel maken veel scholen gebruik van deze regeling. De CMK aanvragen lopen in Tiel veelal via Cultuurbedrijf Tiel en het Flipje en Streekmuseum.

Welke risico's zijn er?

ga terug