Vitale en aantrekkelijke stad

Cultuurparticipatie voor zoveel mogelijk Tielenaren

Cultuurparticipatie voor zoveel mogelijk Tielenaren

Waarom dit resultaat?

Cultuurparticipatie stimuleert een onderzoekende houding en bevordert de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van mensen. Cultuureducatie en amateurkunst gaan ook over verbinding en ontmoeting. Cultuureducatie en participatie draagt daardoor in meerdere opzichten bij aan een vitale en aantrekkelijke stad.
Het Cultuurbedrijf realiseert meerjarige opleidingen, lang- en kortlopende cursussen, workshops en lessen op het gebied van kunst en cultuur voor alle leeftijdsgroepen: (kinderen, jongeren, volwassenen, senioren) en mensen met een verstandelijke beperking.
De product- en prestatieafspraken voor buitenschoolse cultuureducatie maken deel uit van het Convenant Cultuurbedrijf 2018 t/m 2021
Voor kinderen waar thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Welke risico's zijn er?

ga terug