Vitale en aantrekkelijke stad

stimuleren basisvaardigheden en bestrijden laaggeletterdheid

 stimuleren basisvaardigheden en bestrijden laaggeletterdheid

Waarom dit resultaat?

In Tiel is ruim 16% van de inwoners tussen de 16-65 jaar laaggeletterd. De bibliotheek kan in een netwerkorganisatie samen ROC Rivor en welzijnsorganisaties bijdragen aan de zelfredzaamheid van deze inwoners. Zij doet dit door het aanbieden van basale digivaardigheidscursussen (Digisterker, Klik en Tik) en de ondersteuning van het Taalpunt en Leerhuis (taalpuntcollectie en leerhuismedewerker).  
Deze producten zijn aanvullingen op het basispakket. Ze worden bekostigd vanuit het gemeentelijke budget voor het bibliotheekwerk.

Welke risico's zijn er?

De subsidie voor het aanbod basisvaardigheden en het taalpunt en leerhuis zijn een aanvulling op het basispakket en de afname hiervan is om deze reden niet verplicht. In 2020 wordt hiervoor ruim € 17.000 beschikbaar gesteld vanuit het gemeentelijke buydget voor het bibliotheekwerk.

ga terug