Vitale en aantrekkelijke stad

leesbevordering en mediawijsheid

leesbevordering en mediawijsheid

Waarom dit resultaat?

Bijdragen aan  taalontwikkeling en mediawijsheid van kinderen door de inzet  van lees/mediacoaches en speciale boekencollecties op de peuterspeelzalen en in het basisonderwijs.
Deze educatieve producten worden aanvullend afgenomen en bekostigd naast het basispakket.

Welke risico's zijn er?

De bekostiging van dit educatieve programma gebeurt via het budget Onderwijsachterstand. Zolang dit budget door het Rijk beschikbaar wordt gesteld en dit educatieve programma voor alle scholen en peuterspeelzalen past binnen de doelstellingen van het OAB is er geen risico.

ga terug