Vitale en aantrekkelijke stad

Stadspromotie

Stadspromotie

Doel van stadspromotie is een bijdrage leveren aan het aantrekken of vasthouden van (draagkrachtige)doelgroepen. Hiermee draagt stadspromotie bij aan het uitwerken van van de toekomstvisie en levert inhoudelijk een bijdrage aan de doelen die daarin gesteld worden en de uitkomsten van de verschillende trajecten die daarbij horen op het gebied van wonen, werken, ruimte en recreatie.

ga terug