Vitale en aantrekkelijke stad

Iedereen toegang bieden tot kennis en informatie middels bibliotheekwerk

Iedereen toegang bieden tot kennis en informatie middels bibliotheekwerk

Kennis en informatie dragen bij tot persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. De gemeente wil daarom een openbaar toegankelijke plek waar mensen terecht kunnen voor ontmoeting, maatschappelijke en culturele activiteiten, voor lezen en (zelf)studie  en voor hulp bij het verwerven van basale media-vaardigheden.  En natuurlijk blijft de bibliotheek ook de plek voor het raadplegen en lenen van media.
Het basispakket dat alle gemeenten op basis van een vast bedrag per inwoner subsidieren is bestemd voor het samenstellen, ontsluiten en beschikbaar stellen van de collectie,de  studie en ontmoetingspleken in de bibliotheek en een activiteitenaanbod. De kosten voor de bibliotheekvestiging(en) per gemeente worden per gemeente in rekening gebracht. Alle aanvullende (educatieve) producten zijn maatwerk per gemeente.

ga terug