Sociaal Domein

Versterken mentale veerkracht

Versterken mentale veerkracht

Waarom dit resultaat?

Onder mentale veerkracht of weerbaarheid verstaan we het kunnen omgaan met tegenslagen – al dan niet met ondersteuning van de sociale omgeving- en het idee hebben zelf regie te kunnen houden op het leven. Van mensen met psychosociale problemen, waaronder angst en depressies, is de mentale veerkracht verzwakt, waardoor zij hulp nodig hebben om met het leven om te gaan.

Welke risico's zijn er?

Cirkel van invloed van gemeenten.

ga terug