Sociaal Domein

Preventie en vroegsignalering van schulden

Preventie en vroegsignalering van schulden

Waarom dit resultaat?

We willen schulden zoveel mogelijk voorkomen. Als er schulden zijn proberen we deze in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Met beginnende schulden is het makkelijker om een oplossing te vinden, dan wanneer de schuldenproblemen oplopen.
Het project Vroegsignalering van schulden is een belangrijke vorm van preventie. Ook het armoedepact draagt bij aan samenhang tussen het aanbod in preventie van schulden.

Welke risico's zijn er?

De schuldenproblematiek in Tiel is erg hoog. Het aantal mensen met beginnende schulden is hoger dan dat we aan kunnen met de huidige beschikbare capaciteit.

ga terug