Sociaal Domein

Schuldhulpverlening sluit aan op de capaciteiten en leefwereld van de inwoner

Schuldhulpverlening sluit aan op de capaciteiten en leefwereld van de inwoner

Waarom dit resultaat?

Om tot een succesvol schuldhulpverleningstraject te komen moet de uitvoering van wet –en regelgeving zijn toegespitst op de capaciteiten en de leefwereld van de inwoner. Hierbij houden we onder andere rekening met laaggeletterdheid, gezondheid en de gezinssituatie.

Welke risico's zijn er?

Financiën en schulden zijn complex. Niet iedereen is in staat om dat te begrijpen, ondanks alle inspanningen. daar waar men echt niet de capaciteit heeft om zelfstandig het traject te doorlopen is extra hulp noodzakelijk.

ga terug