Sociaal Domein

Integrale aanpak schuldhulpverlening

Integrale aanpak schuldhulpverlening

Waarom dit resultaat?

Aanpak schulden heeft preventieve werking op alle levensdomeinen.
Met de integrale aanpak zorgen we dat oorzaken waardoor men schulden heeft, of de problemen die juist het gevolg zijn van schulden ook worden aangepakt. Zo zorgen we dat men duurzaam (financiële) zelfredzaamheid is. En we bevorderen de participatie.

Welke risico's zijn er?

Niet iedereen met schulden staat er voor open om hulp te vragen. Soms is het ook niet mogelijk om de schulden op te lossen. Dit kan het gevolg zijn van uiteenlopende redenen. In dat geval proberen we de situatie stabiel te houden zodat andere persoonlijke problemen wel aangepakt kunnen worden.

ga terug