Sociaal Domein

Schuldhulpverlening is toegankelijk voor iedereen

Schuldhulpverlening is toegankelijk voor iedereen

Waarom dit resultaat?

Om ervoor te zorgen dat schuldhulpverlening toegankelijk is voor iedere inwoner, moet het voor de inwoner duidelijk zijn waar hij terecht kan en welke mogelijkheden er zijn als er sprake is van (dreigende) schulden.

Welke risico's zijn er?

Laagdrempelige toegang zorgt voor meer aanmeldingen schuldhulpverlening. Dit is mogelijk van invloed op de wacht -en doorlooptijden.

ga terug