Sociaal Domein

Inkomensondersteuning bieden aan minima

Inkomensondersteuning bieden aan minima

Waarom dit resultaat?

Inkomensondersteuning in de vorm van bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag is een wettelijke taak van de gemeente.

Ter bevordering van (financiële) zelfredzaamheid en voorkomen van schulden bieden we inkomensondersteuning voor de noodzakelijke kosten. Speciaal voor kinderen bieden we (inkomens)ondersteuning in natura door middel van het Kindpakket. Deze ondersteuning is er gericht op dat alle kinderen kunnen meedoen. Daarnaast kennen we het geozndheidspakket, woonpakket en financieel pakket.

Welke risico's zijn er?

Inkomensondersteuning zoals bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag zijn 'open einde' regelingen. We stimuleren inwoners om gebruik te maken van de ondersteuning als zij dat nodig hebben. Als er meer mensen gebruik van maken, stijgen de uitgaven.

Een groot deel van het budget gaat op aan bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind. Hier hebben we geen directe invloed op, omdat de rechter bepaald of beschermingsbewind noodzakelijk is. Het verbeteren van de lokale aanpak schuldhulpverlening, maar ook de landelijke aanpak voor schulden moeten er op termijn toe leiden dat minder mensen afhankelijk zijn van beschermingsbewind.

ga terug